Specialist in strategieontwikkeling en implementatie voor het MKB

Sparringspartner voor ondernemers en leidinggevenden die een strategische stap met hun organisatie willen zetten.

Samen groeien

Hoe laat ik bedrijven floreren?

Je wilt je onderscheiden. Kiezen voor een duidelijk doel en heldere focus. En een bedrijf dat past bij wie je bent en waar je voor staat.

Je wilt je bedrijf ook professioneel inrichten, klaar maken voor groei. Op een manier die bij jou past.

Dus zoek je iemand om mee te sparren. Een snelle denker, een doordachte beslisser, net als jij.

Dan kan ik je helpen.

Mijn werkwijze

Waar wil je staan met je onderneming over – bijvoorbeeld – 5 jaar? Hoe wil je dat je bedrijf er dan uitziet? En wat ben je dan zelf aan het doen?  We gaan met elkaar in gesprek, en brengen jouw stip op de horizon onder woorden, jouw missie en visie. En de strategische executie, want zonder uitvoering geen strategie.

Zonder executie geen strategie: bij strategische executie denk je na over welke 4 of 5 dingen je écht moet doen, en welke dingen je niet meer doet. We definiëren deze 4 of 5 pijlers onder het bouwwerk dat we gaan oprichten. En maken een plan wat we de komende jaren in elk van deze pijlers gaan realiseren.

We bepalen wat we elk kwartaal gedaan moeten hebben, en zetten daar een gedetailleerde actieplanning onder. Dat doen we meestal met het team erbij dat deze zaken moet gaan uitvoeren.

Ik wil graag mijn eigen ervaring in hoe dingen te doen, overdragen. Ik heb een brede kennis op alle facetten van het ondernemen, en betrek de beste mensen om extra tractie te krijgen.

Het gaat altijd om het uiteindelijke resultaat. Ik ben met mijn opdrachtgevers gewend te winnen. Ik vind het geweldig om te zien hoe omzet en winst stijgen, hoe de bedrijfswaarde toeneemt, maar ook om te zien hoe ondernemers gelukkiger worden en zichzelf kunnen realiseren in hun eigen werk en bedrijf. En als de ondernemer tevreden is, straalt dat altijd uit naar alle mensen van het bedrijf.

Mijn commitment

Waar ik voor sta

Ik ben een betrokken consultant. Letterlijk dag en nacht voor mijn klanten bereikbaar. Ik beperk altijd het aantal opdrachten die ik tegelijkertijd uitvoer. Zo kan ik altijd snel schakelen en opschalen indien nodig. Ik ga vaak een jarenlang traject met de ondernemer in: wederzijdse commitment is dus heel belangrijk. Kwaliteit leveren op het afgesproken moment staat bij mij voorop.

Sparren over jouw business en groeiplannen?